Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Стрийський завод ковальсько-пресового обладнання"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публiчне акцiонерне товариство                                                                     

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00222261

1.4. Місцезнаходження емітента

82400  м. Стрий вул. Промислова,4

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(03245) 5-80-49 (03245) 5-80-49

1.6. Електронна поштова адреса емітента

tech@kpostryi.lviv.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.kpo.com.ua

1.8. Вид особливої інформації

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №1 від 23 червня 2015 року) припинено повноваження Голови Наглядової ради Лукошина Сергія Володимировича. Рішення прийнято на підставі пропозицій Наглядової ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володіє часткою 0,0298% в статутному капіталі Товариства. Володіє пакетом акцій - 63,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 24.04.2011 р. – 23.06.2015 р.
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №1 від 23 червня 2015 року) припинено повноваження Заступника Голови Наглядової ради Кравченка Олега Борисовича. Рішення прийнято на підставі пропозицій Наглядової ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володіє часткою 46,466% в статутному капіталі Товариства. Володіє пакетом акцій - 98261,1 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 24.04.2011 р. – 23.06.2015 р.
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №1 від 23 червня 2015 року) припинено повноваження Секретаря Наглядової ради Биковченко Людмили Миколаївни. Рішення прийнято на підставі пропозицій Наглядової ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володіє часткою 0,0045% в статутному капіталі Товариства. Володіє пакетом акцій - 9,45 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 24.04.2011 р. – 23.06.2015 р.
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №1 від 23 червня 2015 року) припинено повноваження Члена Наглядової ради Насібова Аландар Кара огли. Рішення прийнято на підставі пропозицій Наглядової ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володіє часткою 0,055% в статутному капіталі Товариства. Володіє пакетом акцій - 115,5 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 24.04.2011 р. – 23.06.2015 р.
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №1 від 23 червня 2015 року) припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариство з обмеженою відповідальністю "Спільне українсько-російське підприємство "Стан-Комплект" в особі Генерального директора Грабка Ігоря Анатолійовича (не надав згоди на розкриття паспортних данних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акціями Товариства не володіє). Володіє часткою 19,499% в статутному капіталі Товариства. Володіє пакетом акцій - 41235,6 грн. Рішення прийнято на підставі пропозицій Наглядової ради Товариства. Загальний строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: 24.04.2011 р. – 23.06.2015 р.
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №1 від 23 червня 2015 року) припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Ростовецької Наталії Ярославівни. Рішення прийнято на підставі пропозицій Наглядової ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володіє часткою 0,005% в статутному капіталі Товариства. Володіє пакетом акцій - 10,5 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 24.04.2011 р. – 23.06.2015 р.
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №1 від 23 червня 2015 року) припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Котика Володимира Васильовича. Рішення прийнято на підставі пропозицій Наглядової ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володіє часткою 0,102% в статутному капіталі Товариства. Володіє пакетом акцій - 215,25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 24.04.2011 р. – 23.06.2015 р.
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №1 від 23 червня 2015 року) припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Кутасевич Віри Петрівни. Рішення прийнято на підставі пропозицій Наглядової ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володіє часткою 0,007% в статутному капіталі Товариства. Володіє пакетом акцій - 15,75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 24.04.2011 р. – 23.06.2015 р.

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 23 червня 2015 року) надано повноваження Голови Наглядової ради – Лукошину Сергію Володимировичу. Рішення прийнято на підставі пропозицій Наглядової ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володіє часткою 0,03% в статутному капіталі Товариства. Володіє пакетом акцій - 63,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 5 років. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти років: Директор ТОВ "Зелена пошта", Заступник голови правління ВАТ ім.Васильєва, Директор ТОВ "Світ металу та послуг". Позачергові збори акцiонерiв Товариства (Протокол №1 від 23 червня 2015 року) призначили Лукошина Сергія Володимировича на посаду Члена Наглядової ради, а засiдання Наглядової ради вiд 23 червня 2015 року обрали його Головою Наглядової ради, згiдно Статуту Товариства.
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №1 від 23 червня 2015 року) надано повноваження Члена Наглядової ради Кравченку Олегу Борисовичу. Рішення прийнято на підставі пропозицій Наглядової ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володіє часткою 46,466% в статутному капіталі Товариства. Володіє пакетом акцій - 98261,1 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 5 років. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти років: віце-президент ТОВ "СП українсько-російське підприємство "Стан-Комплект".
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №1 від 23 червня 2015 року) надано повноваження Члена Наглядової ради Биковченко Людмилі Миколаївні. Рішення прийнято на підставі пропозицій Наглядової ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володіє часткою 0,0045% в статутному капіталі Товариства. Володіє пакетом акцій - 9,45 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 5 років. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти років: Представництво ПАТ «Стрийський завод КПО» в м. Києві, директор.
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №1 від 23 червня 2015 року) надано повноваження Члена Наглядової ради Насібову Аландар Кара огли. Рішення прийнято на підставі пропозицій Наглядової ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володіє часткою 0,055% в статутному капіталі Товариства. Володіє пакетом акцій - 115,5 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 5 років. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти років: ПАТ «Стрийський завод КПО» заступник з продаж та маркетингу, директор, ДП «Дослідний завод ВАТ «Стрийський завод КПО», директор.
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №1 від 23 червня 2015 року) надано повноваження Члена Наглядової ради Товариство з обмеженою відповідальністю "Спільне українсько-російське підприємство "Стан-Комплект" в особі Генерального директора Грабка Ігоря Анатолійовича (не надав згоди на розкриття паспортних данних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акціями Товариства не володіє, останні 5 років посаду не змінював). Володіє часткою 19,499% в статутному капіталі Товариства. Володіє пакетом акцій - 41235,6 грн. Рішення прийнято на підставі пропозицій Наглядової ради Товариства. Cтрок, на який призначено особу: 5 років.
Рішенням Ревізійної комісії Товариства (Протокол від 23 червня 2015 року) надано повноваження Голови Ревізійної комісії – Луговському  Валерію  Яковичу. Рішення прийнято на підставі пропозицій Наглядової ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володіє часткою 0,005% в статутному капіталі Товариства. Володіє пакетом акцій - 10,50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 5 років. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти років: ПАТ «Стрийський завод КПО», начальник пожежно-сторожової охорони. Позачергові збори акцiонерiв Товариства (Протокол №1 від 23 червня 2015 року) призначили Луговського  Валерія  Яковича на посаду Члена Ревізійної комісії, а засiдання Ревізійної комісії вiд 23 червня 2015 року обрали його Головою Ревізійної комісії, згiдно Статуту Товариства.
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №1 від 23 червня 2015 року) надано повноваження Члена Ревізійної комісії Кутасевич Віру Петрівну. Рішення прийнято на підставі пропозицій Наглядової ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володіє часткою 0,007% в статутному капіталі Товариства. Володіє пакетом акцій - 15,75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 5 років. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти років: ПАТ « Стрийський завод КПО» , інженер-технолог.
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №1 від 23 червня 2015 року) надано повноваження Члена Ревізійної комісії Ростовецьку Наталію Ярославівну. Рішення прийнято на підставі пропозицій Наглядової ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володіє часткою 0,005% в статутному капіталі Товариства. Володіє пакетом акцій - 10,5 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 5 років. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти років: ПАТ «Стийський завод КПО», головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади.

Голова правлiння ____________ Кулик Вiктор Миколайович